Cho thuê máy Photocopy Canon – Biên Hòa – Đồng Nai
Liên hệ
Cho thuê máy Photocopy Canon – Biên Hòa – Đồng Nai
Liên hệ
 • Chức năng: Copy – In – Scan

 • Sao chụp 02 mặt tự động

 • Tốc độ : Từ 25 trang/ phút đến 45 trang/phút

 • Phóng to, thu nhỏ:  25 – 400%

 • Phương thức sao chụp: laser

 • Mức độ phóng to, thu nhỏ: 25%-400%


Giá thuê: Từ 800.000đ/tháng

(Tùy nhu cầu sử dụng của từng phòng ban chúng tôi sẽ lắp đặt máy phù hợp công suất sao chụp)

Cho thuê máy Photocopy Ricoh – Biên Hòa – Đồng Nai
Liên hệ
Cho thuê máy Photocopy Ricoh – Biên Hòa – Đồng Nai
Liên hệ
 • Chức năng: Copy – In – Scan

 • Sao chụp 02 mặt tự động

 • Tốc độ : Từ 25 trang/ phút đến 75 trang/phút

 • Phóng to, thu nhỏ:  25 – 400%

 • Phương thức sao chụp: laser

 • Mức độ phóng to, thu nhỏ: 25%-400%


Giá thuê: Từ 800.000đ/tháng

(Tùy nhu cầu sử dụng của từng phòng ban chúng tôi sẽ lắp đặt máy phù hợp công suất sao chụp)

Cho thuê máy Photocopy Sharp – Biên Hòa – Đồng Nai
Liên hệ
Cho thuê máy Photocopy Sharp – Biên Hòa – Đồng Nai
Liên hệ
 • Chức năng: Copy – In – Scan

 • Sao chụp 02 mặt tự động

 • Tốc độ : Từ 20 trang/ phút đến 56 trang/phút

 • Phóng to, thu nhỏ:  25 – 400%

 • Phương thức sao chụp: laser

 • Mức độ phóng to, thu nhỏ: 25%-400%


Giá thuê: Từ 800.000đ/tháng

(Tùy nhu cầu sử dụng của từng phòng ban chúng tôi sẽ lắp đặt máy phù hợp công suất sao chụp)

Cho thuê máy Photocopy Toshiba – Đồng Nai
Liên hệ
Cho thuê máy Photocopy Toshiba – Đồng Nai
Liên hệ
 • Tốc độ: 65 trang/phút

 • Phóng to, thu nhỏ: 25-400%

 • Phương thức sao chụp: laser

 • Mức độ phóng to, thu nhỏ: 25%-400%

 • Khổ giấy sao chụp: A3-A6


 • Giá thuê: Từ 800.000đ/tháng

  (Tùy nhu cầu sử dụng của từng phòng ban chúng tôi sẽ lắp đặt máy phù hợp công suất sao chụp)