Canon NPG-28 Toner
Liên hệ
Canon NPG-28 Toner
Liên hệ
 • Loại mực: Photocopy trắng đen

 • Dung lượng: 8.300 trang độ phủ 5%

 • Máy dùng: iR2016J, iR2018N, iR2020, iR2022N, iR2030, iR3210L, iR2318L

Canon NPG-50 Toner
Liên hệ
Canon NPG-50 Toner
Liên hệ
 • Loại mực: Photocopy màu đen

 • Dung lượng: 19.400 trang độ phủ 5%

 • Máy dùng: iR2535, iR2545

Canon NPG-51 Toner
Liên hệ
Canon NPG-51 Toner
Liên hệ
 • Loại mực: Photocopy trắng đen

 • Dung lượng: 14.600 trang độ phủ 5%

 • Máy dùng: iR2520, iR2525, iR2530

Canon NPG-59 Toner
Liên hệ
Canon NPG-59 Toner
Liên hệ
 • Loại mực: Photocopy màu đen

 • Dung lượng: 10.200 trang độ phủ 5%

 • Máy dùng: iR2002, iR2002N,iR2202, iR2004, iR2004N