Kodak i2420
Liên hệ
Kodak i2420
Liên hệ
 • Máy scan tài liệu khổ A4

 • Tốc độ scan: 40 trang/phút

 • Cảm biến hình ảnh: CCD x 2.

 • Độ phân giải: tối đa 600 dpi

 • Khay nạp giấy: 75 tờ.

Kodak i2620
Liên hệ
Kodak i2620
Liên hệ
 • Máy scan tài liệu khổ A4

 • Tốc độ scan: 40 trang/phút

 • Cảm biến hình ảnh: CCD x 2.

 • Độ phân giải: tối đa 600 dpi

 • Khay nạp giấy: 75 tờ.

Kodak i2820
Liên hệ
Kodak i2820
Liên hệ
 • Máy scan tài liệu khổ A4

 • Tốc độ scan: 70 trang/phút

 • Cảm biến hình ảnh: CCD x 2.

 • Độ phân giải: tối đa 600 dpi

 • Khay nạp giấy: 100 tờ.

Kodak i2900
Liên hệ
Kodak i2900
Liên hệ
 • Khổ giấy: A4

 • Khay nạp giấy: 250 tờ

 • Tốc độ: 60 ppm, 2 mặt

 • Công nghệ chiếu sáng: bằng đèn LED

 • Độ phân giải quang học: 600 dpi

Kodak i3200
Liên hệ
Kodak i3200
Liên hệ
 • Phân khúc: Máy quét phòng ban

 • Khổ giấy: A3

 • Khay nạp giấy: 250 tờ

 • Tốc độ: 50 tờ / 100 ảnh / phút

 • Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS.

Kodak i3400
Liên hệ
Kodak i3400
Liên hệ
 • Khổ giấy: A3

 • Khay nạp giấy: 250 tờ

 • Tốc độ: 90 ppm, 2 mặt

 • Công nghệ chiếu sáng: bằng đèn LED

 • Độ phân giải quang học: 600 dpi

Kodak Scan Station 710
Liên hệ
Kodak Scan Station 710
Liên hệ
 • Máy scan mạng khổ A4

 • Tốc độ scan: 70 tờ/phút, 2 mặt (100 ảnh/phút)

 • Khay nạp giấy: 75 tờ

 • Độ phân giải quang học: 600 dpi

 • Scan trực tiếp ra USB, FTP/FSTP Sever, Email, Network Folder, PC, Sharepoint

Kodak ScanMate i1150
16,060,000
Kodak ScanMate i1150
16,060,000
 • Máy quét tài liệu chuyên dụng khổ A4

 • Tốc độ quét: 25 tờ/phút; 40 tờ/phút cho 10 tờ đầu tiên

 • Phương pháp quét: CCD x 2.

 • Độ phân giải: tối đa 600 dpi

 • Cổng giao tiếp: USB 2.0 tốc độ cao.

Kodak ScanMate i1180
Liên hệ
Kodak ScanMate i1180
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu chuyên dụng khổ A4

 • Tốc độ quét: 40 trang/phút (đơn sắc – màu)

 • Phương pháp quét: CCD x 2.

 • Độ phân giải: tối đa 600 dpi

 • Cổng giao tiếp: USB 2.0 tốc độ cao.

Kodak ScanMate i1190
Liên hệ
Kodak ScanMate i1190
Liên hệ
 • Khổ giấy: A4

 • Khay nạp giấy: 75 tờ

 • Tốc độ: 40 ppm, 2 mặt

 • Độ phân giải quang học: 600 dpi

 • Công nghệ xử lý ảnh: Perfect Page

Kodak ScanMate i940
8,140,000
Kodak ScanMate i940
8,140,000
 • Máy quét tài liệu chuyên dụng xách tay khổ A4
 • Tốc độ quét: 20 trang/phút (đơn sắc), 15 trang/phút (màu, 200 dpi)

 • Phương pháp quét: CCD x 2.

 • Độ phân giải: tối đa 600 dpi

 • Cổng giao tiếp: USB 2.0.