Fujitsu Scanner fi-5530C2
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-5530C2
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu khổ A3 tốc độ 50ppm/100ipm

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khay nạp giấy tự động ( ADF ) 100 tờ A4 (80g/m2) hoặc 50 tờ A3 (80g/m2)

 • Độ phân giải từ 50 đến 1200 dpi

 • Kích cỡ giấy : nhỏ nhất A8 ( 52x74mm) , tối đa A3 ( 207x420mm )

Fujitsu Scanner fi-5950
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-5950
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu A3 tốc độ cao 135ppm / 270ipm (A4,quét màu, 300 dpi)

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khả năng nhận biết Barcode 2D

 • Công suất quét 100.000 tờ/ngày

 • Khay nạp giấy 500 tờ

Fujitsu Scanner fi-6110
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-6110
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu tốc độ 20ppm/40ipm

 • Quét 2 mặt tự động.

 • Độ phân giải 300dpi khi quét màu

 • Khay nạp giấy tự động (ADF) 50 tờ (A4)

 • Quét giấy dài 3m

Fujitsu Scanner FI-6125ZLA
Liên hệ
Fujitsu Scanner FI-6125ZLA
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu 2 mặt tự động tốc độ 25ppm / 50ipm (quét màu, 300 dpi), 30ppm/60ipm (quét đen trắng, 200 dpi)

 • Độ phân giải tối đa 1200 dpi.

 • Khay nạp giấy tự động (ADF) 50 tờ

 • Công suất quét 4.000 tờ/ngày

 • Kết nối: USB 2.0.

Fujitsu Scanner FI-6130ZLA
Liên hệ
Fujitsu Scanner FI-6130ZLA
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu 2 mặt tự động tốc độ 30ppm / 60ipm (quét màu, 300 dpi), 40ppm/80ipm (quét đen trắng, 200 dpi)

 • Độ phân giải tối đa 1200 dpi.

 • Khay nạp giấy tự động (ADF) 50 tờ

 • Công suất quét 4.000 tờ/ngày

 • Kết nối: USB 2.0.

Fujitsu Scanner FI-6130ZLA
Liên hệ
Fujitsu Scanner FI-6130ZLA
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu 2 mặt tự động tốc độ 30ppm / 60ipm (quét màu, 300 dpi), 40ppm/80ipm (quét đen trắng, 200 dpi)

 • Độ phân giải tối đa 1200 dpi.

 • Khay nạp giấy tự động (ADF) 50 tờ

 • Công suất quét 4.000 tờ/ngày

 • Kết nối: USB 2.0.

Fujitsu Scanner FI-6140ZLA
Liên hệ
Fujitsu Scanner FI-6140ZLA
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu 2 mặt tự động tốc độ 40ppm / 80ipm (quét màu, 300 dpi)

 • Độ phân giải tối đa 1200 dpi.

 • Khay nạp giấy tự động (ADF) 50 tờ

 • Công suất quét 4.000 tờ/ngày

 • Kết nối: USB 2.0.

Fujitsu Scanner FI-6225ZLA
Liên hệ
Fujitsu Scanner FI-6225ZLA
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu 2 mặt tự động tốc độ 25ppm / 50ipm (quét màu, 300 dpi), 30ppm/60ipm (quét đen trắng, 200 dpi)

 • Tích hợp bộ phận flabed để quét sách và các tài liệu dập ghim

 • Độ phân giải tối đa 1200 dpi.

 • Khay nạp giấy tự động (ADF) 50 tờ

 • Công suất quét 4.000 tờ/ngày

Fujitsu Scanner FI-6230ZLA
Liên hệ
Fujitsu Scanner FI-6230ZLA
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu 2 mặt tự động tốc độ 30ppm / 60ipm (quét màu, 300 dpi), 40ppm/80ipm (quét đen trắng, 200 dpi)

 • Tích hợp bộ phận flabed để quét sách và các tài liệu dập ghim

 • Độ phân giải tối đa 1200 dpi.

 • Khay nạp giấy tự động (ADF) 50 tờ

 • Công suất quét 4.000 tờ/ngày

Fujitsu Scanner FI-6240ZLA
Liên hệ
Fujitsu Scanner FI-6240ZLA
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu 2 mặt tự động tốc độ 40ppm / 80ipm (quét màu, 300 dpi)

 • Tích hợp bộ phận flabed để quét sách và các tài liệu dập ghim

 • Độ phân giải tối đa 1200 dpi.

 • Khay nạp giấy tự động (ADF) 50 tờ

 • Công suất quét 4.000 tờ/ngày

Fujitsu Scanner fi-6400
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-6400
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu A3 tốc độ cao 100ppm / 200ipm (A4,quét màu, 300 dpi)

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khả năng nhận biết Barcode 2D.

 • Khay nạp giấy 500 tờ

 • Kết nối USB2.0

Fujitsu Scanner fi-65F
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-65F
Liên hệ
 • Máy quét chứng minh thư, hộ chiếu chuyên dụng.

 • Tốc độ quét 1 giây/tờ.

 • Tự động xoay theo chiều ký tự, tự động căn thẳng, tự động cắt lề, tính năng tự chỉnh sửa ảnh thông minh.

 • USB 2.0

 • Độ phân giải quang học 600 dpi, tối đa 1200 dpi.

Fujitsu Scanner fi-6670
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-6670
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu A3 tốc độ: cao 90ppm / 180ipm (A4,quét màu, 200 dpi)

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khả năng nhận biết Barcode 2D.

 • Khay nạp giấy 200 tờ

 • Kết nối Ultra SCSI, USB2.0

Fujitsu Scanner fi-6770
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-6770
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu A3 tốc độ cao: 90ppm / 180ipm (A4,quét màu, 200 dpi)

 • Tích hợp Flabed để quét sách và các tài liệu dập ghim

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khả năng nhận biết Barcode 2D.

 • Khay nạp giấy 200 tờ

Fujitsu Scanner fi-6800
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-6800
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu A3 tốc độ cao 130ppm / 260ipm (A4,quét màu, 300 dpi)

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khả năng nhận biết Barcode 2D

 • Khay nạp giấy 500 tờ

 • Kết nối Ultra Wide SCSI, USB2.0

Fujitsu Scanner fi-7140
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-7140
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu tốc độ cao 40ppm / 80ipm (quét màu, 300 dpi)

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khay nạp giấy 80 tờ

 • Kết nối USB 2.0

 • Cơ chế chỉnh giấy không bị lệch tự động ‘Skew-reducer’

Fujitsu Scanner fi-7160
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-7160
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu tốc độ cao 60ppm / 120ipm (quét màu, 300 dpi)

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khay nạp giấy 80 tờ

 • Kết nối USB 3.0

 • Màn hình hiển thị LCD

Fujitsu Scanner fi-7180
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-7180
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu tốc độ cao: 80ppm / 160ipm (quét màu, 300 dpi)

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khả năng nhận biết Barcode 2D.

 • Khay nạp giấy 80 tờ

 • Kết nối USB 3.0

Fujitsu Scanner fi-7240
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-7240
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu tốc độ cao: 40ppm / 80ipm (quét màu, 300 dpi)

 • Tích hợp Flabed để quét sách và các tài liệu đóng ghim

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khay nạp giấy 80 tờ

 • Cơ chế chỉnh giấy không bị lệch tự động ‘Skew-reducer’

Fujitsu Scanner fi-7260
Liên hệ
Fujitsu Scanner fi-7260
Liên hệ
 • Máy quét tài liệu tốc độ cao: 60ppm / 120ipm (quét màu, 300 dpi)

 • Tích hợp Flabed để quét sách và các tài liệu đóng ghim

 • Quét 2 mặt tự động

 • Khay nạp giấy 80 tờ

 • Kết nối USB 3.0