EPSON DS50000
Liên hệ
EPSON DS50000
Liên hệ
 • Khổ giấy: A3.

 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi.

 • Số bit màu: 16 bit ngõ vào, 8 bit ngõ ra

 • Hỗ trợ các loại giấy: A3, A4, A5, A6, B5, Letter, legal, Executive.

 • Tốc độ quét: 4 trang/ giây (trắng/ đen), 4 trang/ giây (màu).

EPSON DS60000
Liên hệ
EPSON DS60000
Liên hệ
 • Khổ giấy: A3

 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi

 • Tốc độ quét: 40 trang/ phút (một mặt), 80 hình/ phút (2 mặt 1 lượt).

 • Tổng số trang quét hàng ngày lên đến: 5000 trang.

 • Bộ nạp giấy tự động: 200 tờ.

EPSON DS70000
Liên hệ
EPSON DS70000
Liên hệ
 • Khổ giấy: A3.

 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi

 • Công nghệ: 4-line CCD (RGB và Black)

 • Chức năng: Quét 2 mặt. Bộ cảm biến siêu âm ngăn ngừa tình trạng quét 2 tờ cùng lúc và cảnh báo người dùng nếu nạp sai cỡ giấy.

 • Số bit màu: 16 bit ngõ vào, 8 bit ngõ ra.

EPSON Expression 11000XL
Liên hệ
EPSON Expression 11000XL
Liên hệ
 • Loại máy quét: Quét hình ảnh màu phẳng, khổ giấy A3

 • Độ phân giải: 2400 x 4800 dpi

 • Mật độ quang học: 3.8 Dmax

 • Phạm vi quét: 310 x 437 mm

 • Khổ giấy: A3, A4, A5, B4, B5

EPSON GT-1500
Liên hệ
EPSON GT-1500
Liên hệ
 • Khổ giấy: A4.

 • Độ phân giải: 1200 x 2400 dpi.

 • Tốc độ quét: 18 trang A4 đen/ 1 phút, 12 trang màu A4/ 1 phút.

 • Kết nối USB: 2.0.

 • Bộ phận tiếp nhận tài liệu từ khay giấy: 40 tờ.

EPSON GT-2500
Liên hệ
EPSON GT-2500
Liên hệ
 • Khổ giấy: A4.

 • Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi.

 • Tốc độ quét: 27 trang A4 đen/ 1 phút, 11 trang màu A4/ 1 phút.

 • Kết nối USB: 2.0.

 • Bộ phận tiếp nhận tài liệu tự động khay giấy: 50 tờ.

EPSON GT-S55
Liên hệ
EPSON GT-S55
Liên hệ
 • Màn hình điều khiển: LCD.

 • Độ phân giải: 600 dpi.

 • Khổ giấy: A4.

 • Tốc độ quét: 1 mặt 25 trang A4 đen/ 1 phút, 2 mặt 50 trang A4 đen/ 1 phút.

 • Kiểu quét: 2 mặt chỉ qua 1 lần quét.

EPSON GT-S85
Liên hệ
EPSON GT-S85
Liên hệ
 • Màn hình điều khiển: LCD.

 • Khổ giấy: A4.

 • Độ phân giải: 600 dpi.

 • Tốc độ quét: 1 mặt 40 trang A4 đen/ 1 phút, 2 mặt 80 trang A4 đen/ 1 phút.

 • Kiểu quét: 2 mặt chỉ qua 1 lần quét.

EPSON PER-V39
Liên hệ
EPSON PER-V39
Liên hệ
 • Độ phân giải: 4800 x 4800 dpi.

 • Tốc độ quét: 12 giây/ trang (trắng/ đen, A4, 600 dpi), 29 giây/ trang (màu, A4, 600 dpi). 10 giây/ trang (trắng/ đen, A4, 300 dpi), 10 giây/ trang (màu, A4, 300 dpi).

 • Khổ giấy: A4.

 • Công nghệ quét: Fixed documents and moving carriage.

 • Cảm biến quang: CIS (cảm biến hình ảnh tiếp xúc).

EPSON PER-V600
Liên hệ
EPSON PER-V600
Liên hệ
 • Khổ giấy: A4.

 • Độ phân giải: 6400 x 9600 dpi.

 • Kiểu quét: Film âm và dương bản.

 • Tốc độ quét: 18 giây/ trang A4 đen, 18 giây/ trang A4 màu.

 • Quét film khổ 35 mm dương bản 33 giây, âm bản 39 giây.

EPSON PER-V700
Liên hệ
EPSON PER-V700
Liên hệ
 • Khổ giấy: A4.

 • Độ phân giải: 6400 x 9600 dpi.

 • Bộ quét film khổ 4”x5”.

 • Tốc độ quét: 11 giây/ trang A4 đen, 14 giây/ trang A4 màu.

 • Quét film khổ 35 mm dương bản 47 giây, âm bản 44 giây.

EPSON Perfection V370
Liên hệ
EPSON Perfection V370
Liên hệ
 • Khổ giấy: A4

 • Kiểu quét: Flatbed (phẳng)

 • Độ phân giải: 4800 x 9600 dpi

 • Số bit màu: 48 bit

 • Tốc độ quét: 11 giây (trắng/ đen, A4, 300 dpi); 14 giây (24 bit màu, A4, 300 dpi)