Sharp AR-6020D
Liên hệ
Sharp AR-6020D
Liên hệ
 • Loại Máy Đa chức năng kỹ thuật số: Để bàn

 • Khổ bản gốc/ Khổ giấy đã in: Tối đa A3

 • Tốc độ in: 20 trang/phút

 • Lượng trữ giấy chuẩn: 2 x 250 + khay tay 100 tờ

 • Lượng trữ giấy tối đa: 4 x 250 + khay tay 100 tờ

Sharp AR-6023D
Liên hệ
Sharp AR-6023D
Liên hệ
 • Loại Máy Đa chức năng kỹ thuật số: Để bàn

 • Khổ bản gốc/ Khổ giấy đã in: Tối đa A3

 • Tốc độ in: 23 trang/phút

 • Lượng trữ giấy chuẩn: 2 x 250 + khay tay 100 tờ

 • Lượng trữ giấy tối đa: 4 x 250 + khay tay 100 tờ

Sharp AR-6023N
Liên hệ
Sharp AR-6023N
Liên hệ
 • Loại Máy Đa chức năng kỹ thuật số: Để bàn

 • Khổ bản gốc/ Khổ giấy đã in: Tối đa A3 (A6R-A3)

 • Tốc độ in: 23 trang/phút

 • Lượng trữ giấy chuẩn: 1 x 250 + khay tay 100 tờ

 • Lượng trữ giấy tối đa: 4 x 250 + khay tay 100 tờ

Sharp AR-6026
Liên hệ
Sharp AR-6026
Liên hệ
 • Khổ bản gốc/ Khổ giấy đã in: Tối đa A3 – Tối thiểu A5

 • Tốc độ in: 26 trang/phút

 • Lượng trữ giấy chuẩn: 2 x 500 + khay tay 100 tờ

 • Lượng trữ giấy tối đa: 4 x 500 + khay tay 100 tờ

 • Trọng lượng giấy: 56 – 105 g/m2 (Bypass 56 – 200 g/m2)

Sharp AR-6031
Liên hệ
Sharp AR-6031
Liên hệ
 • Khổ bản gốc/ Khổ giấy đã in: Tối đa A3 – Tối thiểu A5

 • Tốc độ in: 31 trang/phút

 • Lượng trữ giấy chuẩn: 2 x 500 + khay tay 100 tờ

 • Lượng trữ giấy tối đa: 4 x 500 + khay tay 100 tờ

 • Trọng lượng giấy: 56 – 105 g/m2 (Bypass 56 – 200 g/m2)

Sharp AR-M460N
Liên hệ
Sharp AR-M460N
Liên hệ
 • Khổ bản gốc/ Khổ giấy đã in: Tối đa A3 – Tối thiểu A5

 • Tốc độ in: 46 trang/phút

 • Lượng trữ giấy chuẩn: 600 tờ

 • Lượng trữ giấy tối đa: 6,600 tờ

 • Trọng lượng giấy: 56 – 105 g/m2 (Bypass 56 – 200 g/m2)

Sharp MX-464N
Liên hệ
Sharp MX-464N
Liên hệ
 • Kiểu máy: Copy, In 2 mặt in mạng, Scan Màu

 • Màn hình hiển thị: LCD điều khiển cảm ứng

 • Bản gốc sao chụp: A3-A5

 • Thời gian khởi động: 12 giây

 • Tốc độ in/copy laser 46 trang/phút

Sharp MX-564N
Liên hệ
Sharp MX-564N
Liên hệ
 • Kiểu máy: Copy, In 2 mặt in mạng, Scan Màu

 • Màn hình hiển thị: LCD điều khiển cảm ứng

 • Bản gốc sao chụp: A3-A5

 • Thời gian khởi động: 12 giây

 • Tốc độ in/copy laser 56 trang/phút