Ricoh DD 3344
Liên hệ
Ricoh DD 3344
Liên hệ
 • Loại: Kỹ thuật số để bàn

 • Công nghệ: Hệ thống in tự động một trống bằng khuôn mẫu trên giấy (Fully-automatic one-drum stencil system)

 • Tốc độ in: 80 – 130 trang/phút

 • Công suất: 300.000 bản chụp/tháng

 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi

Ricoh DD 4450
Liên hệ
Ricoh DD 4450
Liên hệ
 • Loại: Digital, Desktop

 • Tốc độ: 60 – 130 trang/phút

 • Công suất in: 600.000 bản/tháng

 • Độ phân giải in: 400 x 600 dpi (Fine mode)

 • Khổ bản gốc Tối đa: 297 x 432 mm

 • Phóng thu: Từ 50% đến 200% tăng từng 1%

Ricoh DX 2430
Liên hệ
Ricoh DX 2430
Liên hệ
 • Loại: Kỹ thuật số để bàn

 • Công nghệ: Hệ thống in tự động một trống bằng khuôn mẫu trên giấy (Fully-automatic one-drum stencil system)

 • Tốc độ in: 60 – 90 trang/phút (trong 2 bước)

 • Độ phân giải: 300 x 300 dpi

 • Thời gian in bản đầu tiên: Ít hơn 40 giây