Ricoh MP C2003SP
Liên hệ
Ricoh MP C2003SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- quét

 • Tốc độ in/copy: Màu: 20 trang/ phút

 • Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: lên đến 54 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

 • Cổng kết nối: Kết nối máy tính Có sẵn: USB 2.0, khe cắm thẻ SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

Ricoh MP C2011SP
Liên hệ
Ricoh MP C2011SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- quét

 • Tốc độ in/copy: Màu: 20 trang/ phút

 • Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: lên đến 54 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

 • Cổng kết nối: Giao tiếp máy tính: Có sẵn: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

 • Chọn thêm: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

Ricoh MP C2504SP
Liên hệ
Ricoh MP C2504SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- quét

 • Tốc độ in/copy: Màu: 25 trang/ phút

 • Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: lên đến 54 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

 • Cổng kết nối: Kết nối máy tính Có sẵn: USB 2.0, khe cắm thẻ SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

Ricoh MP C3004SP
Liên hệ
Ricoh MP C3004SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- quét

 • Tốc độ in/copy: Màu: 30 trang/ phút

 • Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: tối đa 80 ảnh/ phút ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

 • Cổng kết nối: Kết nối máy tính Có sẵn: USB 2.0, khe cắm thẻ SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

Ricoh MP C3503SP
Liên hệ
Ricoh MP C3503SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- quét

 • Tốc độ in/copy: Màu: 35 trang/ phút

 • Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: tối đa 80 ảnh/ phút ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

 • Cổng kết nối: Kết nối máy tính Có sẵn: USB 2.0, khe cắm thẻ SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

Ricoh MP C3504SP
Liên hệ
Ricoh MP C3504SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- quét

 • Tốc độ in/copy: Màu: 35 trang/ phút

 • Tốc độ Scan: ARDF: Max. 80 originals per minute

 • SPDF: Max. 110 (simplex)/180 (duplex) originals per minute

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

 • Cổng kết nối: SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

Ricoh MP C4504SP
Liên hệ
Ricoh MP C4504SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- quét

 • Tốc độ in/copy: Màu: 45 trang/ phút

 • Tốc độ Scan: : ARDF: Max. 80 originals per minute

 • SPDF: Max. 110 (simplex)/180 (duplex) originals per minute

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6