Ricoh MP 1813L
Liên hệ
Ricoh MP 1813L
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- Quét

 • Tốc độ in/copy: 18 bản/phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 14 bản/ phút , màu 6 bản/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5 – A4

Ricoh MP 2001
Liên hệ
Ricoh MP 2001
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp

 • Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: Trắng đen 17 bản/ phút , màu 6 bản/phút

 • Sao chụp hai mặt

 • Khổ giấy: A5 – A4;

 • Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0

Ricoh MP 2001L
Liên hệ
Ricoh MP 2001L
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 17 ảnh/phút, màu 6 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 2001SP
Liên hệ
Ricoh MP 2001SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 50 ảnh/phút, màu 50 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 2014
Liên hệ
Ricoh MP 2014
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ In/Copy: 20 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: Màu: 6 bản/ phút, Trắng/đen: 15 bản/ phút

 • Khổ giấy: A4, A4, A5

 • Cổng kết nối: Ethernet 10 base-T/100 base-TXUSB 2.0

Ricoh MP 2014AD
Liên hệ
Ricoh MP 2014AD
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- Quét

 • Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 22 bản/ phút , màu 10 bản/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5 – A4;

Ricoh MP 2501L
Liên hệ
Ricoh MP 2501L
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 17 ảnh/phút, màu 6 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 2501SP
Liên hệ
Ricoh MP 2501SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- Quét

 • Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 50 bản/ phút ,50 màu bản/phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy: A5 – A3

Ricoh MP 2554SP
Liên hệ
Ricoh MP 2554SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: : 80 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 3053SP
Liên hệ
Ricoh MP 3053SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp 

 • Tốc độ in/copy: 30 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 17 ảnh/phút, màu 6 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 3054
Liên hệ
Ricoh MP 3054
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp

 • Tốc độ in/copy: 30 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Ricoh MP 3054SP
Liên hệ
Ricoh MP 3054SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 30 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: : 80 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Ricoh MP 3353
Liên hệ
Ricoh MP 3353
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp 

 • Tốc độ in/copy: 33 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0

Ricoh MP 3554
Liên hệ
Ricoh MP 3554
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp

 • Tốc độ in/copy: 35 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Ricoh MP 3554SP
Liên hệ
Ricoh MP 3554SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 35 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: : 80 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 4054
Liên hệ
Ricoh MP 4054
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp

 • Tốc độ in/copy: 40 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

Ricoh MP 4054SP
Liên hệ
Ricoh MP 4054SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 40 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: : 80 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Ricoh MP 5054
Liên hệ
Ricoh MP 5054
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp

 • Tốc độ in/copy: 50 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

Ricoh MP 5054SP
Liên hệ
Ricoh MP 5054SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 50 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: : 80 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Ricoh MP 6054
Liên hệ
Ricoh MP 6054
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp

 • Tốc độ in/copy: 60 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T