Ricoh DD 3344
Liên hệ
Ricoh DD 3344
Liên hệ
 • Loại: Kỹ thuật số để bàn

 • Công nghệ: Hệ thống in tự động một trống bằng khuôn mẫu trên giấy (Fully-automatic one-drum stencil system)

 • Tốc độ in: 80 – 130 trang/phút

 • Công suất: 300.000 bản chụp/tháng

 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi

Ricoh DD 4450
Liên hệ
Ricoh DD 4450
Liên hệ
 • Loại: Digital, Desktop

 • Tốc độ: 60 – 130 trang/phút

 • Công suất in: 600.000 bản/tháng

 • Độ phân giải in: 400 x 600 dpi (Fine mode)

 • Khổ bản gốc Tối đa: 297 x 432 mm

 • Phóng thu: Từ 50% đến 200% tăng từng 1%

Ricoh DX 2430
Liên hệ
Ricoh DX 2430
Liên hệ
 • Loại: Kỹ thuật số để bàn

 • Công nghệ: Hệ thống in tự động một trống bằng khuôn mẫu trên giấy (Fully-automatic one-drum stencil system)

 • Tốc độ in: 60 – 90 trang/phút (trong 2 bước)

 • Độ phân giải: 300 x 300 dpi

 • Thời gian in bản đầu tiên: Ít hơn 40 giây

Ricoh MP 1813L
Liên hệ
Ricoh MP 1813L
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- Quét

 • Tốc độ in/copy: 18 bản/phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 14 bản/ phút , màu 6 bản/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5 – A4

Ricoh MP 2001
Liên hệ
Ricoh MP 2001
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp

 • Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: Trắng đen 17 bản/ phút , màu 6 bản/phút

 • Sao chụp hai mặt

 • Khổ giấy: A5 – A4;

 • Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0

Ricoh MP 2001L
Liên hệ
Ricoh MP 2001L
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 17 ảnh/phút, màu 6 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 2001SP
Liên hệ
Ricoh MP 2001SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 50 ảnh/phút, màu 50 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 2014
Liên hệ
Ricoh MP 2014
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ In/Copy: 20 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: Màu: 6 bản/ phút, Trắng/đen: 15 bản/ phút

 • Khổ giấy: A4, A4, A5

 • Cổng kết nối: Ethernet 10 base-T/100 base-TXUSB 2.0

Ricoh MP 2014AD
Liên hệ
Ricoh MP 2014AD
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- Quét

 • Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 22 bản/ phút , màu 10 bản/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5 – A4;

Ricoh MP 2501L
Liên hệ
Ricoh MP 2501L
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 17 ảnh/phút, màu 6 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 2501SP
Liên hệ
Ricoh MP 2501SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In- Quét

 • Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 50 bản/ phút ,50 màu bản/phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy: A5 – A3

Ricoh MP 2554SP
Liên hệ
Ricoh MP 2554SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: : 80 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 3053SP
Liên hệ
Ricoh MP 3053SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp 

 • Tốc độ in/copy: 30 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: trắng đen 17 ảnh/phút, màu 6 ảnh/phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 3054
Liên hệ
Ricoh MP 3054
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp

 • Tốc độ in/copy: 30 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Ricoh MP 3054SP
Liên hệ
Ricoh MP 3054SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 30 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: : 80 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Ricoh MP 3353
Liên hệ
Ricoh MP 3353
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp 

 • Tốc độ in/copy: 33 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0

Ricoh MP 3554
Liên hệ
Ricoh MP 3554
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp

 • Tốc độ in/copy: 35 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Ricoh MP 3554SP
Liên hệ
Ricoh MP 3554SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 35 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: : 80 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

Ricoh MP 4054
Liên hệ
Ricoh MP 4054
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp

 • Tốc độ in/copy: 40 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: Có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

Ricoh MP 4054SP
Liên hệ
Ricoh MP 4054SP
Liên hệ
 • Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

 • Tốc độ in/copy: 40 bản/ phút

 • Tốc độ Scan: : 80 bản/ phút

 • Sao chụp hai mặt: có sẵn

 • Khổ giấy: A5-A3

 • Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, Ethernet 10 base-T/100 base-TX