Fuji Xerox DocuCentre-V C2263
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V C2263
Liên hệ
 • Máy Photocopy/In/Scan màu tốc độ sao chụp và in 20 bản/phút

 • Khả năng Scan màu độ phân giải cao, tốc độ quét màu cũng như đen trắng 55 bản/phút

 • Bộ nhớ RAM chuẩn 1GB, tối đa 2GB; (DV-IV C2263N: RAM chuẩn 2 GB); HDD lên đến 160GB

 • Màn hình cảm ứng màu kích thước 7inch

 • Chức năng In, Scan hỗ trợ tất cả những hệ điều hành với các Version mới nhất hiện nay

 • Chức năng Scan cho phép người dùng chọn thêm chức năng tìm kiếm trên văn bản đã quét

 • Công nghệ sử lý hình ảnh cho chất lượng bản in tốt nhất

 • Đảm bảo tính linh hoạt và ổn định tiết kiệm chi phí sử dụng trong văn phòng

Fuji Xerox DocuCentre-V C2265
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V C2265
Liên hệ
 • Máy Photocopy/In/Scan màu tốc độ sao chụp và in 25 bản/phút

 • Khả năng Scan màu độ phân giải cao, tốc độ quét màu cũng như đen trắng 55 bản/phút

 • Bộ nhớ RAM chuẩn 1GB, tối đa 2GB; (DV-IV C2263N: RAM chuẩn 2 GB); HDD lên đến 160GB

 • Màn hình cảm ứng màu kích thước 7inch

 • Chức năng In, Scan hỗ trợ tất cả những hệ điều hành với các Version mới nhất hiện nay

 • Chức năng Scan cho phép người dùng chọn thêm chức năng tìm kiếm trên văn bản đã quét

 • Công nghệ sử lý hình ảnh cho chất lượng bản in tốt nhất

 • Đảm bảo tính linh hoạt và ổn định tiết kiệm chi phí sử dụng trong văn phòng

Fuji Xerox DocuCentre-V C2276
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V C2276
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax (Option)

 • Tốc độ in/sao chụp trắng đen: 25 ppm

 • Tốc độ in/sao chụp màu: 25 ppm

 • Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: Trắng đen:6,6 giây. Màu: 8,7 giây.

 • Dung lượng bộ nạp và đảo bản gốc tự động: 130 tờ

Fuji Xerox DocuCentre-V C3374
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V C3374
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax (Option)

 • Tốc độ in/sao chụp trắng đen: 30 ppm

 • Tốc độ in/sao chụp màu: 30 ppm

 • Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: Trắng đen:4,9 giây. Màu: 6,4 giây.

 • Dung lượng bộ nạp và đảo bản gốc tự động: 130 tờ

Fuji Xerox DocuCentre-V C3376
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V C3376
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax (Option)

 • Tốc độ in/sao chụp trắng đen: 35 ppm

 • Tốc độ in/sao chụp màu: 35 ppm

 • Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: Trắng đen:4,9 giây. Màu: 6,4 giây.

 • Dung lượng bộ nạp và đảo bản gốc tự động: 130 tờ

Fuji Xerox DocuCentre-V C4476
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V C4476
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax (Option)

 • Tốc độ in/sao chụp trắng đen: 45 ppm

 • Tốc độ in/sao chụp màu: 45 ppm

 • Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: Trắng đen:4,4 giây. Màu: 5,7 giây.

 • Dung lượng bộ nạp và đảo bản gốc tự động: 130 tờ

Fuji Xerox DocuCentre-V C5576
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V C5576
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax (Option)

 • Tốc độ in/sao chụp trắng đen: 55 ppm

 • Tốc độ in/sao chụp màu: 55 ppm

 • Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: Trắng đen:3,7 giây. Màu: 5,2 giây.

 • Dung lượng bộ nạp và đảo bản gốc tự động: 130 tờ

Fuji Xerox DocuCentre-V C6676
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V C6676
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax (Option)

 • Tốc độ in/sao chụp trắng đen: 65 ppm

 • Tốc độ in/sao chụp màu: 65 ppm

 • Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: Trắng đen:3,3 giây., Màu: 4,1 giây.

 • Dung lượng bộ nạp và đảo bản gốc tự động: 130 tờ

Fuji Xerox DocuCentre-V C7776
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V C7776
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax (Option)

 • Tốc độ in/sao chụp trắng đen: 70 ppm

 • Tốc độ in/sao chụp màu: 70 ppm

 • Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên: Trắng đen:3,3 giây., Màu: 4,1 giây.

 • Dung lượng bộ nạp và đảo bản gốc tự động: 130 tờ