Fuji Xerox ApeosPort-V 4070
Liên hệ
Fuji Xerox ApeosPort-V 4070
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax

 • Tốc độ: 45 trang/phút

 • Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên: 3,1 giây hoặc ít hơn

 • Độ phân giải quét: 2.400 x 600 dpi

 • Ngôn ngữ in: PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 (Tùy chọn mua thêm)

Fuji Xerox ApeosPort-V 5070
Liên hệ
Fuji Xerox ApeosPort-V 5070
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax

 • Tốc độ: 55 trang/phút

 • Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên: 3,1 giây hoặc ít hơn

 • Độ phân giải quét: 2.400 x 600 dpi

 • Ngôn ngữ in: PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 (Tùy chọn mua thêm)

Fuji Xerox DocuCentre S2011
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre S2011
Liên hệ
 • Tốc độ sao chụp/in 20 trang/phút

 • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng

 • In và quét màu qua cổng USB

 • In mạng có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn

 • Sao chụp liên tục 999 bộ

Fuji Xerox DocuCentre S2220
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre S2220
Liên hệ
 • Thời gian khởi đông: 19 giây

 • Chia bộ xoay chiều

 • Sao chụp chứng minh thư dễ dàng

 • Có thể quét số lượng bản gốc lên đến 335 tờ

 • Màn hình điều khiển đươn giản

 • Nhiều phím tắt tiện lợi

Fuji Xerox DocuCentre S2320
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre S2320
Liên hệ
 • Cấu hình tiêu chuẩn: Copy – In – Quét

 • Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF): 110 tờ.

 • Bộ đảo mặt bản chụp (Duplex)

 • Bộ nhớ: 512MB (Tối đa, không nâng cấp)

 • Dung lượng giấy: 01 khay gầm x 250 tờ + khay tay 100 tờ

 • Khổ giấy sao chụp: A5 – A3

Fuji Xerox DocuCentre S2420
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre S2420
Liên hệ
 • Thời gian khởi đông: 19 giây

 • Chia bộ xoay chiều

 • Sao chụp chứng minh thư dễ dàng

 • Có thể quét số lượng bản gốc lên đến 335 tờ

 • Màn hình điều khiển đươn giản

 • Nhiều phím tắt tiện lợi

Fuji Xerox DocuCentre S2520
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre S2520
Liên hệ
 • Cấu hình tiêu chuẩn: Copy – In – Quét

 • Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF): 110 tờ.

 • Bộ đảo mặt bản chụp (Duplex)

 • Bộ nhớ: 512MB (Tối đa, không nâng cấp)

 • Dung lượng giấy: 01 khay gầm x 250 tờ + khay tay 100 tờ

 • Khổ giấy sao chụp: A5 – A3

Fuji Xerox DocuCentre-V 2060
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V 2060
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax

 • Tốc độ copy: 25 trang/phút

 • Thời gian cho ra bản sao đầu tiên: 4.5 giây hoặc ít hơn

 • Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi

 • Ngôn ngữ in: PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 (Optional)

Fuji Xerox DocuCentre-V 3060
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V 3060
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax

 • Tốc độ copy: 30 trang/phút

 • Thời gian cho ra bản sao đầu tiên: 4.5 giây hoặc ít hơn

 • Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi

 • Ngôn ngữ in: PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 (Optional)

Fuji Xerox DocuCentre-V 3065
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V 3065
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax

 • Tốc độ copy: 35 trang/phút

 • Thời gian cho ra bản sao đầu tiên: 4.5 giây hoặc ít hơn

 • Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi

 • Ngôn ngữ in: PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 (Optional)

Fuji Xerox DocuCentre-V 4070
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V 4070
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax

 • Tốc độ: 45 trang/phút

 • Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên: 3,1 giây hoặc ít hơn

 • Độ phân giải quét: 2.400 x 600 dpi

 • Ngôn ngữ in: PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 (Tùy chọn mua thêm)

Fuji Xerox DocuCentre-V 5070
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V 5070
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax

 • Tốc độ: 55 trang/phút

 • Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên: 3,1 giây hoặc ít hơn

 • Độ phân giải quét: 2.400 x 600 dpi

 • Ngôn ngữ in: PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 (Tùy chọn mua thêm)

Fuji Xerox DocuCentre-V 6080
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V 6080
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax

 • Tốc độ: 65 trang/phút

 • Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên: 3,0 giây hoặc ít hơn

 • Độ phân giải quét: 1.200 x 1.200 dpi

 • Ngôn ngữ in: PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 (Tùy chọn mua thêm)

Fuji Xerox DocuCentre-V 7080
Liên hệ
Fuji Xerox DocuCentre-V 7080
Liên hệ
 • Chức năng: Sao chụp – In – Scan – Fax

 • Tốc độ: 75 trang/phút

 • Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên: 3,0 giây hoặc ít hơn

 • Độ phân giải quét: 1.200 x 1.200 dpi

 • Ngôn ngữ in: PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 (Tùy chọn mua thêm)