Canon iR C1028
Liên hệ
Canon iR C1028
Liên hệ
 • Tốc độ in, copy: 28/21 trang/phút (A4) (BW/Color)

 • Tốc độ Scan: 19,7 trang/phút (A4) (600dpi/300dpi)

 • Bộ nạp đảo mặt bản gốc (DADF) và bản sao (Duplex) tự động

 • CPU 400 MHz – Memory : 768MB

 • Khổ giấy A4 – A5

Canon iR-ADV C2220
Liên hệ
Canon iR-ADV C2220
Liên hệ
 • Tốc độ sao chụp: 20 trang/phút (đen/màu)

 • Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)

 • CPU:1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)

 • In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%

 • Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

Canon iR-ADV C2225
Liên hệ
Canon iR-ADV C2225
Liên hệ
 • Tốc độ sao chụp: 25 trang/phút (đen/màu)

 • Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)

 • CPU:1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)

 • In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%

 • Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

Canon iR-ADV C2230
Liên hệ
Canon iR-ADV C2230
Liên hệ
 • Tốc độ sao chụp: 30 trang/phút (đen/màu)

 • Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)

 • CPU:1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)

 • Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

 • Cổng giao tiếp: USB 2.0, Ethernet

Canon iR-ADV C3325
Liên hệ
Canon iR-ADV C3325
Liên hệ
 • Tốc độ sao chụp: (A4) 25 trang/phút (BW/Color)

 • Khổ giấy  A3-A5

 • CPU: 1.66Ghz – RAM: 2GB (mặc định)

 • HDD: 250GB (mặc định)

 • Độ phân giải in: 1200×1200 dpi

Canon iR-ADV C3330
Liên hệ
Canon iR-ADV C3330
Liên hệ
 • Tốc độ sao chụp: (A4) 30 trang/phút (BW/Color)

 • Khổ giấy  A3-A5

 • CPU: 1.66Ghz – RAM: 2GB (mặc định)

 • HDD: 250GB (mặc định)

 • Độ phân giải in: 1200×1200 dpi

Canon iR-ADV C3520i
Liên hệ
Canon iR-ADV C3520i
Liên hệ
Canon iR-ADV C3525i
Liên hệ
Canon iR-ADV C3525i
Liên hệ
Canon iR-ADV C3530i
Liên hệ
Canon iR-ADV C3530i
Liên hệ
Canon iR-ADV C5235
Liên hệ
Canon iR-ADV C5235
Liên hệ
 • Tốc độ sao chụp: 35 trang/phút (đen/màu)

 • Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)

 • CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)

 • In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%

 • Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

Canon iR-ADV C5240
Liên hệ
Canon iR-ADV C5240
Liên hệ
 • Tốc độ sao chụp: 40 trang/phút (đen/màu)

 • Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)

 • CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)

 • In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%

 • Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

Canon iR-ADV C5250
Liên hệ
Canon iR-ADV C5250
Liên hệ
 • Tốc độ sao chụp: 50 trang/phút (đen/màu)

 • Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)

 • CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)

 • In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%

 • Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)

Canon iR-ADV C5255
Liên hệ
Canon iR-ADV C5255
Liên hệ
 • Tốc độ sao chụp: 55 trang/phút (đen/màu)

 • Khổ giấy A3-A5; in 2 mặt tự động (duplex)

 • CPU: 1.66 GHz. RAM: 2Gb (chuẩn). HDD: 160Gb (chuẩn)

 • In/Copy liên tục: 1-999 bản; phóng to-thu nhỏ: 25%-400%

 • Độ phân giải: 1200x1200dpi (in), 600x600dpi (copy)