HP DesignJet T120 24-in Printer
Liên hệ
HP DesignJet T120 24-in Printer
Liên hệ
 • Khổ giấy rộng 24 inch

 • Kỹ thuật in phun nhiệt

 • Tốc độ in: Bản vẽ đường thẳng (70 giây/ trang A1/D), 40 trang A1/D/giờ trên giấy thường (Plain paper).

 • Hình ảnh màu: In nhanh: 1.3 phút/ trang trên giấy phủ

 • In thường: 4.1 phút/ trang trên giấy phủ; 9.3 phút/ trang trên giấy bóng.

HP Designjet T1300 PS 44-in ePrinter
Liên hệ
HP Designjet T1300 PS 44-in ePrinter
Liên hệ
 • Ngôn ngữ in: Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI.

 • Kết nối: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0 certified, EIO Jetdirect accessory slot.

 • Tốc độ in bản vẽ đường nét: 28giây/trang khổ A1/D, 103bản in khổ A1/D mỗi giờ

 • Chất lượng in (đen): 2400 x 1200 dpi

 • Công nghệ in: In phun nhiệt

HP DesignJet T1500 36-in ePrinter
Liên hệ
HP DesignJet T1500 36-in ePrinter
Liên hệ
 • Tốc độ in: Line drawings: 21 sec/page on A1/D, 120 A1/D prints per hour.

 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi from 1200 x 1200 input dpi and Optimization for Photo Paper selected.

 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet.

 • Xử lý giấy: Input: two automatic front-loading roll feeds; sheet feed. Output: integrated output stacking tray (from A4/A to AO/E, with up to 50 A1/D-size capacity) basket. Automatic cutter.

 • Bộ nhớ: 64 GB (virtual).

HP DesignJet T1500 36-in PostScript ePrinter
Liên hệ
HP DesignJet T1500 36-in PostScript ePrinter
Liên hệ
 • Tốc độ in: Line drawings: 21 sec/page on A1/D, 120 A1/D prints per hour.

 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi from 1200 x 1200 input dpi and Optimization for Photo Paper selected.

 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet.

 • Xử lý giấy: Input: two automatic front-loading roll feeds; sheet feed.Output: integrated output stacking tray (from A4/A to AO/E, with up to 50 A1/D-size capacity) basket. Automatic cutter.

 • Bộ nhớ: 64 GB (virtual).

HP DesignJet T1530 36-in Printer
Liên hệ
HP DesignJet T1530 36-in Printer
Liên hệ
 • Tốc độ in: Line drawings: 21 sec/page on A1/D, 120 A1/D prints per hour.

 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi from 1200 x 1200 input dpi and Optimization for Photo Paper selected.

 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet.

 • Xử lý giấy: Input: two automatic front-loading roll feeds; sheet feed., Output: integrated output stacking tray (from A4/A to AO/E, with up to 50 A1/D-size capacity) basket. Auomatic cutter.

 • Bộ nhớ: 64 GB (virtual).

HP Designjet T3500 MFP
Liên hệ
HP Designjet T3500 MFP
Liên hệ
 • Khổ giấy in: A4, A3, A1, A0, E

 • Vật liệu in: Giấy thường, giấy phủ, giấy bóng

 • Tốc độ: 21s/ trang A1/D, 120 trang A1/D trong 1 giờ sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian in ấn cũng như chi phí vận hành.

 • Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi

 • Công nghệ: In phun nhiệt

HP DesignJet T520 24-in Printer
Liên hệ
HP DesignJet T520 24-in Printer
Liên hệ
 • Khổ giấy rộng 24 inch

 • Kỹ thuật in phun nhiệt

 • Tốc độ in: Bản vẽ đường thẳng (35 giây/ trang A1/D), 70 trang A1/D/giờ trên giấy thường (Plain paper).

 • Hình ảnh màu: In nhanh: 1.3 phút/ trang trên giấy phủ

 • In thường: 4.1 phút/ trang trên giấy phủ; 9.3 phút/ trang trên giấy bóng.

HP DesignJet T520 36-in ePrinter
Liên hệ
HP DesignJet T520 36-in ePrinter
Liên hệ
 • Khổ giấy rộng 36 inch

 • Kỹ thuật in phun nhiệt

 • Tốc độ in: Bản vẽ đường thẳng (35 giây/ trang A1/D), 70 trang A1/D/giờ trên giấy thường (Plain paper).

 • Hình ảnh màu: In nhanh: 1.1 phút/ trang trên giấy phủ

 • In thường: 3.8 phút/ trang trên giấy phủ; 9.1 phút/ trang trên giấy bóng.

HP Designjet T7100 Monochrome Printer 42 inch
Liên hệ
HP Designjet T7100 Monochrome Printer 42 inch
Liên hệ
 • Máy in phun có tốc độ kỹ thuật LED với mức TCO đột phá.

 • Tốc độ in: Bản vẽ đường thẳng: 15.5giây/trang khổ A1, Hình ảnh màu: In nhanh: 17,5giây/trang/A1 hoặc 117,5m2/giờ . Tối ưu: 4phút/trang/A1 hoặc 8,9m2/giờ.

 • Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi.

 • Công nghệ: In phun nhiệt HP.

 • Xử lý giấy: nạp giấy tờ, 2 bộ nạp giấy cuộn (có thể nâng cấp lên 3 bộ nạp giấy), tự động chuyển đổi cuộn giấy, cắt giấy tự động, thùng giấy.

HP Designjet T7100 Printer 42 inch
Liên hệ
HP Designjet T7100 Printer 42 inch
Liên hệ
 • Tốc độ in: Bản vẽ đường thẳng: 15.5 giây/trang khổ A1, Hình ảnh màu: – In nhanh: 17,5 giây/trang/A1 hoặc 117,5m2/giờ . Tối ưu: 4 phút/trang/A1 hoặc 8,9m2/giờ.

 • Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi.

 • Công nghệ: In phun nhiệt HP.

 • Xử lý giấy: nạp giấy tờ, 2 bộ nạp giấy cuộn (có thể nâng cấp lên 3 bộ nạp giấy), tự động chuyển đổi cuộn giấy, cắt giấy tự động, thùng giấy.

 • Ngôn ngữ in: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4.

HP DesignJet T730 36-in Printer
Liên hệ
HP DesignJet T730 36-in Printer
Liên hệ
 • Tốc độ in: 25 giây/trang A1/D, 70 trang A1/D/giờ trên giấy thường (Plain paper)

 • Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi.

 • Công nghệ: In phun nhiệt HP.

 • Xử lý giấy: nạp giấy tờ, giấy cuộn, tích hợp khay đựng giấy, cắt giấy tự động.

 • Ngôn ngữ in: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF.

HP DesignJet T795 44-in ePrinter
Liên hệ
HP DesignJet T795 44-in ePrinter
Liên hệ
 • Máy in khổ rộng giấy 44 inch.

 • Khổ giấy in: A0.

 • Kỹ thuật in phun nhiệt HP.

 • Tốc độ in bản vẽ đường thẳng: 103 bản in mỗi giờ (A1, D).

 • Thời gian in bản vẽ đường thẳng: 28 giây/ trang (A1, D).

HP DesignJet T830 36-in MFP Printer
Liên hệ
HP DesignJet T830 36-in MFP Printer
Liên hệ
 • Máy in đa năng khổ lớn tốt nhất hiện nay.

 • Tốc độ in: 25 giây/trang khổ A1, 120 bản in khổ A1/D mỗi giờ

 • Độ phân giải: 2400×1200 dpi

 • Công nghệ in: In Phun Nhiệt HP

 • Ngôn ngữ in: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF

HP DesignJet T920 36-in ePrinter
Liên hệ
HP DesignJet T920 36-in ePrinter
Liên hệ
 • Khổ giấy rộng 36 inch

 • Kỹ thuật in phun nhiệt

 • Tốc độ in: Bản vẽ đường thẳng (21 giây/ trang A1/D), 120 trang A1/D/giờ trên giấy thường (Plain paper).

 • Hình ảnh màu: In nhanh: 1.1 phút/ trang trên giấy phủ

 • In thường: 3.8 phút/ trang trên giấy phủ; 9.1 phút/ trang trên giấy bóng.

HP DesignJet T920 36-in PostScript ePrinter
Liên hệ
HP DesignJet T920 36-in PostScript ePrinter
Liên hệ
 • Tốc độ in: Line drawings: 21 sec/page on A1/D, 120 A1/D prints per hour.

 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi from 1200 x 1200 input dpi and Optimization for Photo Paper selected.

 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet.

 • Xử lý giấy: Input: automatic front-loading roll feed; sheet feed. Output: integrated output stacking tray (from A4/A to AO/E, with up to 50 A1/D-size capacity) basket. Automatic cutter.

 • Bộ nhớ: 32 GB (virtual).

HP DesignJet T930 36-in PS Printer
Liên hệ
HP DesignJet T930 36-in PS Printer
Liên hệ
 • Tốc độ in: Line drawings: 21 sec/page on A1/D, 120 A1/D prints per hour.

 • Độ phân giải: Up to 2400 x 1200 optimized dpi from 1200 x 1200 input dpi and Optimization for Photo Paper selected.

 • Công nghệ in: HP Thermal Inkjet.

 • Xử lý giấy: Input: automatic front-loading roll feed; sheet feed. Output: integrated output stacking tray (from A4/A to AO/E, with up to 50 A1/D-size capacity) basket. Automatic cutter.

 • Bộ nhớ: 64 GB (virtual).

HP Designjet Z6200 42-in Photo Printer
Liên hệ
HP Designjet Z6200 42-in Photo Printer
Liên hệ
 • Tốc độ in: bản vẽ đường thẳng: 17 giây/trang khổ A1. Hình ảnh màu: – In nhanh: 128.5m2/giờ trên giấy phủ. Tối ưu: 13.1m2/giờ trên giấy bóng. Tốc độ cao nhất: 140m2/giờ.

 • Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi.

 • Công nghệ: In phun nhiệt HP.

 • Xử lý giấy: nạp giấy cuộn, cắt giấy tự động, thùng giấy.

 • Ngôn ngữ in: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4.

HP Designjet Z6200 60-in Photo Printer
Liên hệ
HP Designjet Z6200 60-in Photo Printer
Liên hệ
 • Tốc độ in: Bản vẽ đường thẳng: 17giây/trang khổ A1. Hình ảnh màu: – In nhanh: 128.5m2/giờ trên giấy phủ. Tối ưu: 13.1m2/giờ trên giấy bóng. Tốc độ cao nhất: 140m2/giờ.

 • Độ phân giải: 2400 x 1200 dpi.

 • Công nghệ: In phun nhiệt HP.

 • Xử lý giấy: nạp giấy cuộn, cắt giấy tự động, trục cuốn giấy lại.

 • Ngôn ngữ in: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4.