EPSON DFX-9000
Liên hệ
EPSON DFX-9000
Liên hệ
 • Khổ giấy: A3, khổ rộng, 1 bản chính 9 bản sao.

 • Tốc độ in: 1550 ký tự/giây

 • Bộ nhớ đệm: 128KB

 • Số kim trên đầu in: 9 kim

 • Cổng giao tiếp in: LPT1 & USB 1.1

EPSON DLQ-3500
Liên hệ
EPSON DLQ-3500
Liên hệ
 • Khổ giấy: khổ rộng, 1 bản chính 7 bản sao

 • Tốc độ in: 550 ký tự/giây, in màu

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1, USB và tùy chọn nối mạng

EPSON FX-2175
Liên hệ
EPSON FX-2175
Liên hệ
 • Khổ giấy: A3, khổ rộng, 1 bản chính 4 bản sao

 • Tốc độ in: 476 ký tự/giây

 • Bộ nhớ đệm: 128kb

 • Số kim trên đầu in: 9 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1 & USB 1.1

EPSON LQ-2090
Liên hệ
EPSON LQ-2090
Liên hệ
 • Khổ giấy:  khổ rộng, 1 bản chính 4 bản sao

 • Tốc độ in: 440 ký tự/giây

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1, USB

EPSON LQ-2190
Liên hệ
EPSON LQ-2190
Liên hệ
 • Khổ giấy: khổ rộng, 1 bản chính 5 bản sao

 • Tốc độ in: 480 ký tự/giây

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1 & USB

EPSON LQ-310+II
Liên hệ
EPSON LQ-310+II
Liên hệ
 • Khổ giấy: A4, 1 bản chính 3 bản sao

 • Tốc độ in: 300 ký tự/giây

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1 & USB 1.1

EPSON LQ-590
Liên hệ
EPSON LQ-590
Liên hệ
 • Khổ giấy: khổ hẹp, 1 bản chính 4 bản sao

 • Tốc độ in: 440 ký tự/giây

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1, USB và tùy chọn nối mạng

EPSON LQ-680 Pro
Liên hệ
EPSON LQ-680 Pro
Liên hệ
 • Khổ giấy: khổ ngang, 1 bản chính 5 bản sao

 • Tốc độ in: 413 ký tự/giây

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1 và tùy chọn nối mạng

EPSON LX-310+II
Liên hệ
EPSON LX-310+II
Liên hệ
 • Loại máy in: In kim 9 kim

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4, giấy in liên tục, 1 bản chính 4 bản sao

 • Tốc độ in:  357 ký tự/giây(10cpi)

 • Độ phân giải: 144 x 240 dpi

 • Chuẩn kết nối: LPT1& USB

EPSON PLQ-20
Liên hệ
EPSON PLQ-20
Liên hệ
 • Máy in sổ chuyên dụng cho ngân hàng.

 • Máy in 24 kim, khổ hẹp.

 • Tốc độ in: 576 ký tự/giây

 • Khả năng sao chụp: 01 bản chính, 6 bản sao.

 • Giao tiếp LPT1, Serial, USB 2.0

EPSON PLQ-20D
Liên hệ
EPSON PLQ-20D
Liên hệ
 • Máy in sổ chuyên dụng cho ngân hàng.

 • Máy in 24 kim, khổ hẹp.

 • Tốc độ in: 576 ký tự/giây

 • Khả năng sao chụp: 01 bản chính, 6 bản sao.

 • Giao tiếp LPT1, Serial, USB 2.0

EPSON PLQ-20M
Liên hệ
EPSON PLQ-20M
Liên hệ
 • Máy in sổ chuyên dụng cho ngân hàng.

 • Máy in 24 kim, khổ hẹp, A4

 • Tốc độ in: 576 ký tự/giây (10cpi)

 • Khả năng sao chụp: 01 bản chính, 6 bản sao.

 • Giao tiếp LPT1, Serial, USB 2.0