EPSON DFX-9000
Liên hệ
EPSON DFX-9000
Liên hệ
 • Khổ giấy: A3, khổ rộng, 1 bản chính 9 bản sao.

 • Tốc độ in: 1550 ký tự/giây

 • Bộ nhớ đệm: 128KB

 • Số kim trên đầu in: 9 kim

 • Cổng giao tiếp in: LPT1 & USB 1.1

EPSON DLQ-3500
Liên hệ
EPSON DLQ-3500
Liên hệ
 • Khổ giấy: khổ rộng, 1 bản chính 7 bản sao

 • Tốc độ in: 550 ký tự/giây, in màu

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1, USB và tùy chọn nối mạng

EPSON FX-2175
Liên hệ
EPSON FX-2175
Liên hệ
 • Khổ giấy: A3, khổ rộng, 1 bản chính 4 bản sao

 • Tốc độ in: 476 ký tự/giây

 • Bộ nhớ đệm: 128kb

 • Số kim trên đầu in: 9 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1 & USB 1.1

EPSON K200
Liên hệ
EPSON K200
Liên hệ
 • Chức năng: In, Scan, Copy, in phun trắng đen

 • Khổ giấy in: khổ A4, 2 hộp mực đen

 • Độ phân giải: 1440 x 720dpi

 • Tốc độ: 37 trang/phút (in nháp), 16 trang/phút (mặc định), in 2 mặt tự động.

 • Độ phân giải quét ảnh: 1200 x 2400dpi, 48 bit màu

EPSON L120
Liên hệ
EPSON L120
Liên hệ
 • Khổ giấy in: In phun 4 màu, khổ A4

 • Độ phân giải: 720×720 dpi.

 • Kích thước giọt mực nhỏ: 3pl

 • 4 bình mực lớn rời in được 10.500 trang

 • Tốc độ in: 8,5 ảnh / phút ( Đen ) và 4,5 ảnh / phút ( Màu )

EPSON L1300
Liên hệ
EPSON L1300
Liên hệ
 • Máy in phun được thiết kế đảm bảo hoạt động êm, không gây ồn, tuổi thọ cao, chất lượng in tốt.

 • Khổ giấy in: A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C6.

 • Mực phun in: 4 màu.

 • Công nghệ in: On-demand inkjet (Piezo electric).

 • Tốc độ in: 30 trang/ phút (trắng/ đen), 17 trang/ phút (màu).

 • Độ phân giải in: 5760 x 1440 dpi.

EPSON L1800
Liên hệ
EPSON L1800
Liên hệ
 • Máy in phun được thiết kế cho phép người dùng in ảnh tràn lề khổ A3+.

 • Màu sắc sinh động, biểu đồ lớn, tuổi thọ cao, chất lượng tốt.

 • Khổ giấy in: A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4, C6.

 • Công nghệ in: On-demand inkjet (Piezo electric).

 • Tốc độ in: 15 trang/ phút (trắng/ đen, màu).

 • Độ phân giải in: 5760 x 1440 dpi.

EPSON L210
Liên hệ
EPSON L210
Liên hệ
 • Chức năng: In, Scan, Copy.

 • Khổ giấy in A4.

 • Mực phun in: 4 màu (in được 4000 trang).

 • Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi.

 • Khay đựng giấy: 50 tờ.

EPSON L300
Liên hệ
EPSON L300
Liên hệ
 • Khổ giấy in A4.

 • Mực phun in: 4 màu (in được 4000 trang).

 • Độ phân giải: 5760 x 1440dpi.

 • Tốc độ in trắng đen: 33 tờ.

 • Tốc độ in màu: 15 tờ.

EPSON L350
Liên hệ
EPSON L350
Liên hệ
 • Khổ giấy in A4.

 • Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi.

 • Mực phun in: 4 màu (in được 4000 trang).

 • Chức năng: In, Scan, Copy.

 • Tốc độ in màu: 15 tờ.

EPSON L800
Liên hệ
EPSON L800
Liên hệ
 • Khổ giấy in A4.

 • Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi.

 • Mực phun in: 6 màu.

 • Tốc độ in: 34 trang đen A4/ phút, 34 trang màu A4/ phút.

 • Kết nối USB 2.0.

EPSON LQ-2090
Liên hệ
EPSON LQ-2090
Liên hệ
 • Khổ giấy:  khổ rộng, 1 bản chính 4 bản sao

 • Tốc độ in: 440 ký tự/giây

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1, USB

EPSON LQ-2190
Liên hệ
EPSON LQ-2190
Liên hệ
 • Khổ giấy: khổ rộng, 1 bản chính 5 bản sao

 • Tốc độ in: 480 ký tự/giây

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1 & USB

EPSON LQ-310+II
Liên hệ
EPSON LQ-310+II
Liên hệ
 • Khổ giấy: A4, 1 bản chính 3 bản sao

 • Tốc độ in: 300 ký tự/giây

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1 & USB 1.1

EPSON LQ-590
Liên hệ
EPSON LQ-590
Liên hệ
 • Khổ giấy: khổ hẹp, 1 bản chính 4 bản sao

 • Tốc độ in: 440 ký tự/giây

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1, USB và tùy chọn nối mạng

EPSON LQ-680 Pro
Liên hệ
EPSON LQ-680 Pro
Liên hệ
 • Khổ giấy: khổ ngang, 1 bản chính 5 bản sao

 • Tốc độ in: 413 ký tự/giây

 • Số kim trên đầu in: 24 kim

 • Cổng giao tiếp in : LPT1 và tùy chọn nối mạng

EPSON LX-310+II
Liên hệ
EPSON LX-310+II
Liên hệ
 • Loại máy in: In kim 9 kim

 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A4, giấy in liên tục, 1 bản chính 4 bản sao

 • Tốc độ in:  357 ký tự/giây(10cpi)

 • Độ phân giải: 144 x 240 dpi

 • Chuẩn kết nối: LPT1& USB

EPSON PLQ-20
Liên hệ
EPSON PLQ-20
Liên hệ
 • Máy in sổ chuyên dụng cho ngân hàng.

 • Máy in 24 kim, khổ hẹp.

 • Tốc độ in: 576 ký tự/giây

 • Khả năng sao chụp: 01 bản chính, 6 bản sao.

 • Giao tiếp LPT1, Serial, USB 2.0

EPSON PLQ-20D
Liên hệ
EPSON PLQ-20D
Liên hệ
 • Máy in sổ chuyên dụng cho ngân hàng.

 • Máy in 24 kim, khổ hẹp.

 • Tốc độ in: 576 ký tự/giây

 • Khả năng sao chụp: 01 bản chính, 6 bản sao.

 • Giao tiếp LPT1, Serial, USB 2.0

EPSON PLQ-20M
Liên hệ
EPSON PLQ-20M
Liên hệ
 • Máy in sổ chuyên dụng cho ngân hàng.

 • Máy in 24 kim, khổ hẹp, A4

 • Tốc độ in: 576 ký tự/giây (10cpi)

 • Khả năng sao chụp: 01 bản chính, 6 bản sao.

 • Giao tiếp LPT1, Serial, USB 2.0