Máy in Canon Khổ lớn IPF

Canon imagePROGRAF iPF 6300
Liên hệ
Canon imagePROGRAF iPF 6300
Liên hệ
 • Sử dụng hệ thống 12 màu mực Pigment

 •  Dung tích hộp mực: 130ml; kích thước hạt mực: 4pl

 • Hệ thống vòi phun tiên tiến: 30.720 vòi phun

 • Tốc độ in: 1.3 phút/trang A1+ (24inch)

 • Khổ giấy in: Tối đa A1+ (24inch)

Canon imagePROGRAF iPF 6410SE
Liên hệ
Canon imagePROGRAF iPF 6410SE
Liên hệ
 • Sử dụng hệ thống 6 màu mực Pigment 

 • Dung tích hộp mực: 130ml; kích thước hạt mực: 4pl

 • Hệ thống vòi phun tiên tiến: 30.720 vòi phun

 • Tốc độ in: 3.7 phút/trang A1 (24inch)

 • Khổ giấy in: Tối đa A1 (24inch)

Canon imagePROGRAF iPF 671
Liên hệ
Canon imagePROGRAF iPF 671
Liên hệ
 • Sử dụng hệ thống 05 màu mực Pigment 

 • Dung tích hộp mực: 130ml; kích thước hạt mực: 4pl

 • Hệ thống vòi phun tiên tiến: 15,360 vòi phun

 • Tốc độ in A1+ (24inch) : 42 giây / trang (Bản vẽ); 1 phút 17 giây / trang (Poster)

 • Khổ giấy in: Tối đa A1+ (24inch)

Canon imagePROGRAF iPF 831
Liên hệ
Canon imagePROGRAF iPF 831
Liên hệ
 • Sử dụng hệ thống 5 màu mực Pigment và Dye

 • Dung tích hạt hộp mực: 130ml; kích thước hạt mực: 4pl

 • Hệ thống vòi phun tiên tiến: 15.360 vòi phun

 • Tốc độ in B0+: 42 giây /trang  (CAD)

                             1 phút 12 giây /trang (Poster)

 • Khổ giấy in: Tối đa B0+ (44inch)

Canon imagePROGRAF iPF 8410
Liên hệ
Canon imagePROGRAF iPF 8410
Liên hệ
 • Sử dụng hệ thống 12 màu mực Pigment 

 • Dung tích hạt hộp mực: 330/700ml; kích thước hạt mực: 4pl

 • Hệ thống vòi phun tiên tiến: 30.720 vòi phun

 • Tốc độ in: 3.3 phút/trang B0+

 • Khổ giấy in: Tối đa 44inch B0+

Canon imagePROGRAF iPF 8410SE
Liên hệ
Canon imagePROGRAF iPF 8410SE
Liên hệ
 • Sử dụng hệ thống 6 màu mực LUCIA EX Pigment 

 • Dung tích hạt hộp mực: 330/700ml; kích thước hạt mực: 4pl

 • Hệ thống vòi phun tiên tiến: 30.720 vòi phun

 • Tốc độ in: 3.1 phút/trang 44inch B0+

 • Khổ giấy in: Tối đa 44inch khổ B0+

Canon imagePROGRAF iPF MFP M40
Liên hệ
Canon imagePROGRAF iPF MFP M40
Liên hệ
 • Tốc độ Scan: 13 ips(inches/sec) 8-bit color at 200dpi; 3 ips(inches/sec) 24-bit grayscale at 200dpi

 • Độ rộng tài liệu: 40 inches (101,6cm)

 • Độ dày của tài liệu: 2 mm

 • Độ phân giải: 1200 x 1200dpi

 • Khả năng nạp giấy: bằng tay