EBA 1120S
Liên hệ
EBA 1120S
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM…

 • Miệng cắt: 220mm

 • Kích cỡ cắt: 4mm

 • Số tờ cắt: 11-13 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 07 Năm

EBA 1125C
Liên hệ
EBA 1125C
Liên hệ
 • Miệng cắt: 220mm

 • Loại cắt: Vụn

 • Kích cỡ cắt: 2 x 15mm

 • Số tờ cắt: 5-6 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 07 Năm

EBA 1125S
Liên hệ
EBA 1125S
Liên hệ
 • Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..

 • Miệng cắt: 220mm

 • Loại cắt: Sợi

 • Kích cỡ cắt: 4mm

 • Số tờ cắt: 11-13tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 2,6m / phút

EBA 1126C
Liên hệ
EBA 1126C
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM…

 • Miệng cắt: 220mm

 • Kích cỡ cắt: 3 x 25mm

 • Số tờ cắt: 6-7 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 07 Năm

EBA 1126S
Liên hệ
EBA 1126S
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM…

 • Miệng cắt: 220mm

 • Kích cỡ cắt: 4mm

 • Số tờ cắt: 11-13 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 07 Năm

EBA 2127C
Liên hệ
EBA 2127C
Liên hệ
 • Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..

 • Miệng cắt: 260mm

 • Loại cắt: Vụn

 • Kích cỡ cắt: 4 x 40mm

 • Số tờ cắt: 16-18tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút

 • Thùng đựng giấy: 75Lít

EBA 2127S
Liên hệ
EBA 2127S
Liên hệ
 • Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, ….

 • Miệng cắt: 260mm

 • Loại cắt: Sợi

 • Kích cỡ cắt: 4mm

 • Số tờ cắt: 21-23tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 2,6m / phút

EBA 2331C
Liên hệ
EBA 2331C
Liên hệ
 • Hủy Kim kẹp, kim bấm, Card, thẻ ATM, …..

 • Miệng cắt: 310mm

 • Loại cắt: Vụn

 • Kích cỡ cắt: 4 x 33mm

 • Số tờ cắt: 32-35 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút

 • Hủy liên tục từ 20 – 30 phút (300 tờ)

EBA 5146C
Liên hệ
EBA 5146C
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…

 • Miệng cắt: 460mm

 • Kích cỡ cắt: 4 x 60mm

 • Số tờ cắt: 65 – 70 tờ ( A4, 70 gm)

 • Thùng đựng giấy: 230 lít

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 07 Năm.

EBA 7050-C2 (MÁY CÔNG NGHIỆP)
Liên hệ
EBA 7050-C2 (MÁY CÔNG NGHIỆP)
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…

 • Miệng cắt: 500mm

 • Kích cỡ cắt: 8 x 40mm

 • Số tờ cắt: 500 – 600 tờ ( A4, 70 gm)

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 07 Năm.