BOSSER 180X Gold
Liên hệ
BOSSER 180X Gold
Liên hệ
 • Họng hủy: 220mm

 • Hủy vụn: 3.9x40mm, hủy rất êm

 • Công suất: 8-10 tờ A4/70gs

 • Hủy được kim kẹp, kim bấm

 • Tốc độ hủy: 3m/phút

BOSSER 220CC
Liên hệ
BOSSER 220CC
Liên hệ
 • Họng hủy: 220mm

 • Hủy vụn siêu nhỏ 1.9x6mm, hủy rất êm

 • Hủy CD/DVD/Credit Card

 • Hủy 6 tờ A4/ 70gms/lần

 • Hủy được kim bấm, kim kẹp

BOSSER 220CD
Liên hệ
BOSSER 220CD
Liên hệ
 • Họng hủy: 220mm

 • Hủy vụn 2.9x9mm, hủy rất êm

 • Hủy CD/DVD/Credit Card

 • Hủy 5 tờ A4/70gms/lần

 • Hủy được kim bấm, kim kẹp

BOSSER 220S
Liên hệ
BOSSER 220S
Liên hệ
 • Họng hủy: 220mm

 • Hủy sợi: 3mm, hủy siêu êm

 • Công suất: 13-15 tờ A4/70gms

 • Hủy được kim bấm, kim kẹp, CD/DVD, Credit card

 • Tốc độ hủy: 3m/phút

BOSSER 220X
Liên hệ
BOSSER 220X
Liên hệ
 • Họng hủy: 220mm

 • Hủy vụn: 2.9x15mm, hủy siêu êm

 • Công suất: 13-15 tờ A4/70gs

 • Hủy được kim kẹp, kim bấm, CD/DVD, creditcard

 • Tốc độ hủy: 3m/phút

BOSSER 240CC
Liên hệ
BOSSER 240CC
Liên hệ
 • Họng hủy: 230mm

 • Hủy vụn siêu nhỏ 0.8×5.8mm, hủy êm

 • Hủy 10 tờ A4 70gms/lần

 • Màn hình LCD hiển thị

 • Tự động hủy/dừng/trả ngược giấy

BOSSER 240X
Liên hệ
BOSSER 240X
Liên hệ
 • Họng hủy: 230mm

 • Hủy vụn: 4x40mm, hủy siêu êm

 • Công suất: 23-25 tờ A4/70gs

 • Hủy được kim kẹp, kim bấm, đĩa mềm/CD/DVD, credit card

 • Tốc độ hủy: 3m/phút

BOSSER 240XC
Liên hệ
BOSSER 240XC
Liên hệ
 • Họng hủy: 230mm

 • Hủy vụn siêu nhỏ 1.9x15mm, hủy êm

 • Hủy 15-16 tờ A4 70gms/lần

 • Hủy CD/DVD/Credit card/Kim bấm, kim kẹp

 • Màn hình LCD hiển thị

BOSSER 310X
Liên hệ
BOSSER 310X
Liên hệ
 • Máy hủy công nghiệp công suất lớn

 • Họng hủy: 310mm, A3 size

 • Hủy vụn: 3.9x40mm, hủy siêu êm

 • Công suất: 33-35 tờ 70gms

 • Hủy được kim kẹp, kim bấm, đĩa mềm/CD/DVD, credit card

BOSSER 370X
Liên hệ
BOSSER 370X
Liên hệ
 • Họng hủy: 310mm, khổ giấy A3 đứng

 • Hủy vụn 3.9x40mm, hủy êm

 • Hủy đĩa mềm/CD/DVD/Credit Card

 • Hủy 33-35 tờ A4 70gms/lần

 • Hủy được kim bấm, kim kẹp