BINGO 168-CD1
Liên hệ
BINGO 168-CD1
Liên hệ
 • HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…..

 • Miệng cắt: 270mm

 • Kích cỡ cắt: 4 x 40mm

 • Số tờ cắt: 25-27 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 năm

BINGO 168-CD2
Liên hệ
BINGO 168-CD2
Liên hệ
 • HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…..

 • Miệng cắt: 310mm

 • Kích cỡ cắt: 4 x 33mm

 • Số tờ cắt: 32-35 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 năm

BINGO C30
Liên hệ
BINGO C30
Liên hệ
 • Miệng cắt: 220mm

 • Loại cắt: Vụn

 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm

 • Số tờ cắt: 6-8 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BINGO C32
Liên hệ
BINGO C32
Liên hệ
 • Miệng cắt: 220mm

 • Loại cắt: Vụn

 • Kích cỡ cắt: 2 x 6mm

 • Số tờ cắt: 7-9 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm...

BINGO C35
Liên hệ
BINGO C35
Liên hệ
 • Miệng cắt: 220mm

 • Loại cắt: Vụn

 • Kích cỡ cắt: 2 x 12mm

 • Số tờ cắt: 8-10 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BINGO C36
Liên hệ
BINGO C36
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM…..

 • Miệng cắt: 220mm

 • Kích cỡ cắt: 3 x 30mm

 • Số tờ cắt: 12-14 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 năm..

BINGO C37
Liên hệ
BINGO C37
Liên hệ
 • HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD….. (CÓ NGĂN HỦY ĐĨA CD RIÊNG BIỆT)

 • Miệng cắt: 220mm

 • Kích cỡ cắt: 2.5 x 15mm

 • Số tờ cắt: 10-12 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD / 1FD

 • Tốc độ cắt: 2,6m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BINGO C40CD
Liên hệ
BINGO C40CD
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…

 • Miệng cắt: 230mm

 • Kích cỡ cắt: 3 x 40 mm

 • Số tờ cắt: 10-12 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 2,5m / phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm

BINGO C45CD
Liên hệ
BINGO C45CD
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…

 • Miệng cắt: 230mm

 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm

 • Số tờ cắt: 8-10 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD

 • Tốc độ cắt: 2,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BINGO C46CDT
Liên hệ
BINGO C46CDT
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…

 • Miệng cắt: 230mm

 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm

 • Số tờ cắt: 15-17 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD

 • Tốc độ cắt: 2,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BINGO ELEGANT
Liên hệ
BINGO ELEGANT
Liên hệ
 • HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD….. (CÓ NGĂN HỦY ĐĨA CD RIÊNG BIỆT)

 • Miệng cắt: 240mm

 • Kích cỡ cắt: 3 x 23mm

 • Số tờ cắt: 17-20 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD

 • Tốc độ cắt: 2,6m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BOSSER 180X Gold
Liên hệ
BOSSER 180X Gold
Liên hệ
 • Họng hủy: 220mm

 • Hủy vụn: 3.9x40mm, hủy rất êm

 • Công suất: 8-10 tờ A4/70gs

 • Hủy được kim kẹp, kim bấm

 • Tốc độ hủy: 3m/phút

BOSSER 220CC
Liên hệ
BOSSER 220CC
Liên hệ
 • Họng hủy: 220mm

 • Hủy vụn siêu nhỏ 1.9x6mm, hủy rất êm

 • Hủy CD/DVD/Credit Card

 • Hủy 6 tờ A4/ 70gms/lần

 • Hủy được kim bấm, kim kẹp

BOSSER 220CD
Liên hệ
BOSSER 220CD
Liên hệ
 • Họng hủy: 220mm

 • Hủy vụn 2.9x9mm, hủy rất êm

 • Hủy CD/DVD/Credit Card

 • Hủy 5 tờ A4/70gms/lần

 • Hủy được kim bấm, kim kẹp

BOSSER 220S
Liên hệ
BOSSER 220S
Liên hệ
 • Họng hủy: 220mm

 • Hủy sợi: 3mm, hủy siêu êm

 • Công suất: 13-15 tờ A4/70gms

 • Hủy được kim bấm, kim kẹp, CD/DVD, Credit card

 • Tốc độ hủy: 3m/phút

BOSSER 220X
Liên hệ
BOSSER 220X
Liên hệ
 • Họng hủy: 220mm

 • Hủy vụn: 2.9x15mm, hủy siêu êm

 • Công suất: 13-15 tờ A4/70gs

 • Hủy được kim kẹp, kim bấm, CD/DVD, creditcard

 • Tốc độ hủy: 3m/phút

BOSSER 240CC
Liên hệ
BOSSER 240CC
Liên hệ
 • Họng hủy: 230mm

 • Hủy vụn siêu nhỏ 0.8×5.8mm, hủy êm

 • Hủy 10 tờ A4 70gms/lần

 • Màn hình LCD hiển thị

 • Tự động hủy/dừng/trả ngược giấy

BOSSER 240X
Liên hệ
BOSSER 240X
Liên hệ
 • Họng hủy: 230mm

 • Hủy vụn: 4x40mm, hủy siêu êm

 • Công suất: 23-25 tờ A4/70gs

 • Hủy được kim kẹp, kim bấm, đĩa mềm/CD/DVD, credit card

 • Tốc độ hủy: 3m/phút

BOSSER 240XC
Liên hệ
BOSSER 240XC
Liên hệ
 • Họng hủy: 230mm

 • Hủy vụn siêu nhỏ 1.9x15mm, hủy êm

 • Hủy 15-16 tờ A4 70gms/lần

 • Hủy CD/DVD/Credit card/Kim bấm, kim kẹp

 • Màn hình LCD hiển thị

BOSSER 310X
Liên hệ
BOSSER 310X
Liên hệ
 • Máy hủy công nghiệp công suất lớn

 • Họng hủy: 310mm, A3 size

 • Hủy vụn: 3.9x40mm, hủy siêu êm

 • Công suất: 33-35 tờ 70gms

 • Hủy được kim kẹp, kim bấm, đĩa mềm/CD/DVD, credit card