Panasonic PT-EW640E
Liên hệ
Panasonic PT-EW640E
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 5800 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1280×800 (WXGA)

 • Độ tương phản 5000:1 

 • Bóng đèn 335W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 40-400”

Panasonic PT-EX610E
Liên hệ
Panasonic PT-EX610E
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 6200 Ansi Lumens.

 • Độ phân giải 1024×768 (XGA)

 • Độ tương phản 5000:1 

 • Bóng đèn 335W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 40-400”

Panasonic PT-EZ580E
Liên hệ
Panasonic PT-EZ580E
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 5400 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1920×1200 (WUXGA)

 • Độ tương phản 5000:1 

 • Bóng đèn 335W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 4500 giờ (Eco)

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 40-400”

Panasonic PT-LB280
Liên hệ
Panasonic PT-LB280
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 2800 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1024×768 (XGA)

 • Độ tương phản 10.000:1 

 • Bóng đèn 230W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 8000 giờ

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”

Panasonic PT-LB300
Liên hệ
Panasonic PT-LB300
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 3100 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1024×768 (XGA)

 • Độ tương phản 10000:1 

 • Bóng đèn 230W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 8000 giờ

 • Công suất 300W

Panasonic PT-LB330
Liên hệ
Panasonic PT-LB330
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 3300 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1024×768 (XGA)

 • Độ tương phản 10000:1 

 • Bóng đèn 230W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 8000 giờ

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”

 • Công suất 300W

Panasonic PT-LB332 (Wireless option)
Liên hệ
Panasonic PT-LB332 (Wireless option)
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 3300 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1024×768 (XGA)

 • Độ tương phản 12000:1 

 • Bóng đèn 230W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”

Panasonic PT-LB412 (Wireless option)
Liên hệ
Panasonic PT-LB412 (Wireless option)
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 4100 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1024×768 (XGA)

 • Độ tương phản 12000:1 

 • Bóng đèn 230W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 10000 giờ

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”

Panasonic PT-LW280
Liên hệ
Panasonic PT-LW280
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 2800 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1280×800 (WXGA)

 • Độ tương phản 10.000:1 

 • Bóng đèn 230W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 8000 giờ

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

Panasonic PT-VW340Z
Liên hệ
Panasonic PT-VW340Z
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 3700 Ansi Lumens.

 • Độ phân giải 1280×800 (WXGA).

 • Độ tương phản 3000:1 

 • Bóng đèn 230W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 6000 giờ (Eco)

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”

Panasonic PT-VW350
Liên hệ
Panasonic PT-VW350
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 4000 Ansi Lumens.

 • Độ phân giải 1280×800 (WXGA).

 • Độ tương phản 12.000:1

 • Bóng đèn 240W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”

Panasonic PT-VW355N
Liên hệ
Panasonic PT-VW355N
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 4000 Ansi Lumens.

 • Độ phân giải 1280×800 (WXGA).

 • Độ tương phản 12.000:1

 • Bóng đèn 240W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”

Panasonic PT-VW530
Liên hệ
Panasonic PT-VW530
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 5000 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1200×800 (WXGA)

 • Độ tương phản 10000:1 

 • Bóng đèn 270W UHM

 • Tuổi thọ Filter trên 7000 giờ

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

Panasonic PT-VW535N
Liên hệ
Panasonic PT-VW535N
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 5000 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1280×800 (WXGA)

 • Độ tương phản 10000:1 

 • Bóng đèn 270W UHM

 • Tuổi thọ Filter trên 7000 giờ

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

Panasonic PT-VX420
Liên hệ
Panasonic PT-VX420
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 4500 Ansi Lumens.

 • Độ phân giải 1024×768 (XGA).

 • Độ tương phản 12.000:1

 • Bóng đèn 240W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”

Panasonic PT-VX425N
Liên hệ
Panasonic PT-VX425N
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 4500 Ansi Lumens.

 • Độ phân giải 1024×768 (XGA).

 • Độ tương phản 12000:1 

 • Bóng đèn 240W UHM

 • Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco)

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”

Panasonic PT-VX600
Liên hệ
Panasonic PT-VX600
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 5500 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1024×768 (XGA)

 • Độ tương phản 10000:1 

 • Bóng đèn 270W UHM

 • Tuổi thọ Filter trên 7000 giờ

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”

Panasonic PT-VX605N
Liên hệ
Panasonic PT-VX605N
Liên hệ
 • Cường độ chiếu sáng 5500 Ansi Lumens

 • Độ phân giải 1024×768 (XGA)

 • Độ tương phản 10000:1 

 • Bóng đèn 270W UHM

 • Tuổi thọ Filter trên 7000 giờ

 • Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình

 • Kích thước phóng to màn hình 30-300”