KBVISION KB-7204D
2,780,000
KBVISION KB-7204D
2,780,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

KBVISION KB-7204TD
2,280,000
KBVISION KB-7204TD
2,280,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

KBVISION KB-7208D
4,260,000
KBVISION KB-7208D
4,260,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 10 camera IP 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

KBVISION KB-7208TD
3,580,000
KBVISION KB-7208TD
3,580,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 10 camera IP 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

KBVISION KB-7216D
9,800,000
KBVISION KB-7216D
9,800,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 6  kênh IP

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 18 camera IP 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

KBVISION KB-7216sD
6,740,000
KBVISION KB-7216sD
6,740,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 2  kênh IP

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 18 camera IP 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5)

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

KBVISION KB-7224D
12,920,000
KBVISION KB-7224D
12,920,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2 camera IP 2Mp hoặc 4 camera IP 1.0Mp ) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

 • Cổng ra: VGA/HDMI/TV

KBVISION KB-7232D
18,980,000
KBVISION KB-7232D
18,980,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog /  IP (tối đa 2 camera IP 2Mp hoặc 4 camera IP 1.0Mp ) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

 • Cổng ra: VGA/HDMI/TV

KBVISION KB-8104D
3,380,000
KBVISION KB-8104D
3,380,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +2 kênh IP

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 6 camera IP 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( dối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

KBVISION KB-8104FND
4,100,000
KBVISION KB-8104FND
4,100,000
 • Đầu ghi hình NVR 4 kênh

 • Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

 • Cổng ra: VGA/HDMI

 • Xem lại: 4 kênh đồng thời

KBVISION KB-8104ND
3,980,000
KBVISION KB-8104ND
3,980,000
 • Đầu ghi hình NVR 4 kênh

 • Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 56Mbps

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

 • Cổng ra: VGA / HDMI

 • Xem lại: 4 kênh đồng thời

KBVISION KB-8104WND
6,560,000
KBVISION KB-8104WND
6,560,000
 • Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI

 • Kết nối với camera WIFI  một cách dễ dàng

 • Hỗ trợ kết nối WPS

 • Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp, băng thông tối đa 80Mbps

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

KBVISION KB-8108D
5,400,000
KBVISION KB-8108D
5,400,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 4 kênh IP

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 12 camera IP 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( dối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

KBVISION KB-8108FND
4,500,000
KBVISION KB-8108FND
4,500,000
 • Đầu ghi hình NVR 8 kênh

 • Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 80Mbps

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

 • Cổng ra: VGA/HDMI

 • Xem lại: 8 kênh đồng thời

KBVISION KB-8108ND
4,900,000
KBVISION KB-8108ND
4,900,000
 • Đầu ghi hình NVR 8 kênh

 • Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 2 Mp, băng thông tối đa 56Mbps

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

 • Cổng ra: VGA / HDMI

 • Xem lại: 8 kênh đồng thời

KBVISION KB-8116D
11,800,000
KBVISION KB-8116D
11,800,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 8kênh IP

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 24 camera IP 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 ( dối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m ( dối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5)

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 720P

KBVISION KB-8116ND
8,580,000
KBVISION KB-8116ND
8,580,000
 • Đầu ghi hình NVR 16 kênh

 • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp , băng thông tối đa 200Mbps

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

 • Cổng ra: VGA / HDMI

 • Xem lại: 16 kênh đồng thời

KBVISION KB-8116PND
19,900,000
KBVISION KB-8116PND
19,900,000
 • Đầu ghi hình NVR 16 kênh

 • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6 Mp , băng thông tối đa 200Mbps

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

 • Cổng ra: VGA/HDMI

 • Xem lại: 16 kênh đồng thời

KBVISION KB-8132D
45,800,000
KBVISION KB-8132D
45,800,000
 • Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh

 • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 32 camera IP 2Mp  ) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264

 • Ghi hình ở độ phân giải 1080P/720P

 • Cổng ra: VGA/2 HDMI/TV

KBVISION KB-8132ND
9,980,000
KBVISION KB-8132ND
9,980,000
 • Đầu ghi hình NVR 32 kênh

 • Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 5 Mp 5MP , băng thông tối đa 200Mbps

 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG

 • Cổng ra: VGA / HDMI

 • Xem lại: 4/8/16 kênh đồng thời