HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA (HD-TVI 1M)
976,000
HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA (HD-TVI 1M)
976,000
 • Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1280(H)x720(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

 • IP66. Hồng ngoại 20m

HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA3 (HD-TVI 1M)
1,396,000
HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA3 (HD-TVI 1M)
1,396,000
 • Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

 • Hồng ngoại 40m

HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA5 (HD-TVI 1M)
1,540,000
HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA5 (HD-TVI 1M)
1,540,000
 • Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

 • Hồng ngoại 80m

HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR
1,700,000
HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR
1,700,000
 • Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu (TVI-IR), chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR3
2,100,000
HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR3
2,100,000
 • Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu (TVI-IR3), chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR5
2,232,000
HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR5
2,232,000
 • Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu (TVI-IT5), chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

HDPARAGON HDS-1885TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)
4,094,000
HDPARAGON HDS-1885TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)
4,094,000
 • Camera HD hồng ngoại tầm xa thế hệ mới 1/3“, độ phân giải HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Ống kính zoom quang học tự động 2.8~12mm

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

HDPARAGON HDS-1885TVI-WBX (HD-TVI 2M)
4,430,000
HDPARAGON HDS-1885TVI-WBX (HD-TVI 2M)
4,430,000
 • Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3“, độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

HDPARAGON HDS-1887TVI-IR (HD-TVI 2M)
2,034,000
HDPARAGON HDS-1887TVI-IR (HD-TVI 2M)
2,034,000
 • Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range).

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

HDPARAGON HDS-1887TVI-IR3 (HD-TVI 2M)
2,482,000
HDPARAGON HDS-1887TVI-IR3 (HD-TVI 2M)
2,482,000
 • Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range).

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

HDPARAGON HDS-1887TVI-IR5 (HD-TVI 2M)
2,718,000
HDPARAGON HDS-1887TVI-IR5 (HD-TVI 2M)
2,718,000
 • Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range).

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

HDPARAGON HDS-1887TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)
4,152,000
HDPARAGON HDS-1887TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M)
4,152,000
 • Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chống ngược sáng True wide dynamic range.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính zoom quang học tự động 2.8~12mm

HDPARAGON HDS-1895TVI-IR (HD-TVI 3M)
2,560,000
HDPARAGON HDS-1895TVI-IR (HD-TVI 3M)
2,560,000
 • Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1536(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range).

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

HDPARAGON HDS-1895TVI-IR3 (HD-TVI 3M)
2,840,000
HDPARAGON HDS-1895TVI-IR3 (HD-TVI 3M)
2,840,000
 • Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. 

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1536(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range).

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

HDPARAGON HDS-1895TVI-IR5 (HD-TVI 3M)
3,140,000
HDPARAGON HDS-1895TVI-IR5 (HD-TVI 3M)
3,140,000
 • Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1536(V)

  Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range).

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 3.6mm@F1.8  (tùy chọn: 6mm)

HDPARAGON HDS-1895TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 3M)
4,986,000
HDPARAGON HDS-1895TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 3M)
4,986,000
 • Camera HD hồng ngoại , độ phân giải 3 Megapixel, hình ảnh cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.

 • Kích thước hình ảnh 1920(H)x1536(V)

 • Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range).

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính zoom quang học tự động 2.8~12mm

HDPARAGON HDS-2020IRP (2M)
3,020,000
HDPARAGON HDS-2020IRP (2M)
3,020,000
 • Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel, 1920×1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6, 8mm)

 • Frame rate: 25fps (1920×1080), 25fps (1280×720), vỏ sắt chống va đập, IP66.

 • Hồng ngoại 30m

HDPARAGON HDS-2032IRP (3M)
4,400,000
HDPARAGON HDS-2032IRP (3M)
4,400,000
 • Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 3 Megapixel, 2048×1536 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.

 • Độ nhạy sáng: 0.07 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 4mm@F1.8 (tùy chọn: 6, 8mm)

 • Frame rate: 12.5fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720), vỏ sắt chống va đập, IP66.

 • Hồng ngoại 30m

HDPARAGON HDS-2042IRP (4M)
4,780,000
HDPARAGON HDS-2042IRP (4M)
4,780,000
 • Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 4 Megapixel, 2688×1520 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.

 • Độ nhạy sáng: 0.07 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6, 8mm)

 • Frame rate: 20fps (2688×1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720), vỏ sắt chống va đập, IP66.

 • Hồng ngoại 30m

HDPARAGON HDS-2120IRP (2M)
3,020,000
HDPARAGON HDS-2120IRP (2M)
3,020,000
 • Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel, 1920×1080 Pixels, DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.

 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON

 • Ống kính 4mm@F1.8  (tùy chọn: 6, 8mm)

 • Frame rate: 25fps (1920×1080), 25fps (1280×720), vỏ sắt chống va đập, IP66.

 • Hồng ngoại 30m